ARTIKEL 1: ONDERWERP

Elke deelnemer aan het festival expo (hierna “festivalganger”) erkent het feit dat hij/zij voor het finaliseren van de aankoop van het festivalticket, kennis heeft genomen van, en akkoord gaat met, deze algemene voorwaarden alsook de specifieke voorwaarden die op de website erotisme-bruxelles.be erotica-brussel.be vermeld staan en hier integraal worden overgenomen.

ARTIKEL 2: TICKETS

De prijs van een ticket omvat de toegang tot de concerten op de festivalsite, op de dagen en uren vermeld op het ticket (dagticket + combiticket).
Enkel e-tickets met barcode, gekocht op erotisme-bruxelles.be erotica-brussel.be of fysieke tickets met scheurstrook gekocht in erkende voorverkooppunten of aan de kassa van het festival, geven toegang tot het festival.
Enkel naamhouders van tickets (e-ticket of fysiek) hebben toegang tot het festival.
Het ticket (e-ticket of fysiek) moet aan de ingang van het festival ingewisseld worden voor een polsbandje.
Het ticket (e-ticket of fysiek) of polsbandje wordt in geen geval vervangen of terugbetaald.
Elke vervalsing van het ticket (e-ticket of fysiek) kan strafrechtelijk vervolgd worden.

ARTIKEL 3: VERBODEN VOORWERPEN

VERBODEN OP HET FESTIVALTERREIN
alcohol, plastic flessen (waterflessen, melkflessen, …), glazen flessen of elk ander glazen voorwerp, drinkbussen, bidons
metalen blik (conserven), drankkartons (tetra), blikjes, vaten, waterzakken (type CamelBak), koelers/frigoboxen
verdovende middelen. Het is ten strengste verboden drugs te verkopen of te gebruiken op het festival. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot uitsluiting van het festival.
wapens, scherpe voorwerpen, zelfs namaak, paraplu’s met puntig uiteinde
vuurwerk, bengaals vuur, barbecues, vuurpijlen, …
kampeermateriaal (tent, stoelen, kampeervuur, …)
grote zakken
opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon, selfie-stick, laser pointer
markers, verfbommen
het verdelen van flyers, brochures (behalve met toestemming)
dieren (behalve begeleidingshonden)
het gebruiken van drones
En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
(*) deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie.
Elke verkoopsactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

ALGEMEEN
DRUGPOLICY: Zero tolerance.
Dour Festival hanteert nultolerantie op het vlak van drugs! Het is verboden drugs te consumeren op het terrein.
Elk misbruik kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.Drugshandel is verboden op het festivalterrein en leidt tot verwijdering van het festivalterrein en politie-interventie.
Er is de mogelijkheid verdovende middelen te deponeren in hiervoor voorziene containers aan de ingang van het festivalterrein, zonder enige consequentie.

ARTIKEL 4: VEILIGHEID

Om veiligheidsredenen is het de organisatie toegestaan te fouilleren aan de festivalingang.
Elke festivalganger die hier niet mee instemt kan de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.
De festivalganger volgt ten allen tijden de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel.
Wanneer een festivalganger verdacht gedrag opmerkt bij andere festivalgangers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten.
De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot het festivalterrein te weigeren aan festivalgangers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere festivalgangers in gevaar kan brengen.
De Federale Politie is aanwezig aan de festivalingang, gedurende de totale duur van het festival.
Het Rode Kruis is eveneens aanwezig op het festivalterrein.

ARTIKEL 5: VERKOOP OP HET FESTIVALTERREIN

Het is verboden om wat dan ook te verkopen op het festivalterrein.
De verkoop van voeding, drank, souvenirs, T-shirts, of andere is strict voorbehouden aan personen (of verenigingen) goedgekeurd door de organisatie.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie kan in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen en/of personen.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan voertuigen aan de rand van het terrein of op de festivalparkings.
De organisatie kan in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk worden gesteld bij gedeeltelijke of volledige annulatie van het festival.
De organisatie is in geen geval gehouden aan schadeloosstelling of schadevergoeding in welke zin ook aan de festivalganger of derden.

ARTIKEL 7: PORTRETRECHT

Door deel te nemen aan het festival, doet de festivalganger afstand van zijn/haar portretrecht, op de festivalsite. De festivalganger verzaakt dus van elke vervolging tegenover de organisatie in het geval van het registeren of verspreiden van zijn/haar beeltenis op het festival of op de communicatie-kanalen, geprint of digitaal.

ARTIKEL 8: ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

Wanneer de organisatie de één of de andere clausule van deze voorwaarden niet in werking stelt, kan dit niet worden gezien als verzaking aan de overeenkomst.
De ongeldigheid van een clausule van deze overeenkomst, heeft geen enkel effect op de geldigheid van de andere clausules.

ARTIKEL 9: GESCHILLEN EN GELDEND RECHT

In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de hoofdzetel van DOUR MUSIC FESTIVAL NA bevoegd.
Enkel het Belgische recht is geldend.
Introduceer een klacht online op la “ODR-PLATFORM voor al uw online-consumentengeschillen”: http://ec.europa.eu/consumers/odr/